Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden grundades 1946 av Svenska småbruk och egna hem Ab.

Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål att understöda och verka för grundandet av företag för att förbättra lantbruket i svenskbygderna. Vid behov kan stiftelsen utge lån och understöd åt landsbygdsföretagare för inköp av lantbruksfastigheter. Jordfonden skall även understöda på lantbruks- och trädgårdsundervisningens område verkande svenskspråkiga skolor samt dess elever. Därtill är det stadgat att Jordfonden kan vidta andra åtgärder ägnade att gagna lantbruket i Svensk-Finland.

Verksamhets­berättelser

År 2018 ändrades stiftelsens stadgar för att motsvara kraven i den nya stiftelselagen. Samtidigt gjordes en mindre omskrivning av ändamålsparagraferna så att stiftelsen nu också kan stöda landsbygdsföretagare. Ändringen godkändes både av stiftaren, Svenska småbruk och egna hem Ab och Patent- och registerstyrelsen.

Läs verksamhetsberättelserna för de senaste fem åren nedan.

Förvaltningen

Styrelsen

Kristian Westerholm, ordförande
Anna Bengelsdorff-Lindstedt
Mikael Jern
Erik Perklén
John Sumelius
Mikael Söderholm


Förvaltningsrådet

Michael Hornborg, ordförande
Thomas Antas
Alice Björklöf
Johan Björklöf
Holger Falck
Christina Gestrin
Christer Jägerskiöld
Fredrik Pressler
Nina Sevelius