Kontaktuppgifter

Besöksadress


Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden
Engelsbyvägen 8
25700 Kimito

Anders Strandberg
ombudsman
anders.strandberg@smabruk.fi
040 823 5530